<< PIOWO.ART << ARCHITEKTONICZNE DOKUMENTACJE KONSERWATORSKIE
Zakres opracowania rysunkowego inwentaryzacji
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP
 1. Rzut przyziemia
 2. Rzut krypty
 3. Rzut więźb dachowych
 4. Rzut dachów
 5. Przekrój podłużny A-A
 6. Przekrój poprzeczny B-B
 7. Przekrój poprzeczny C-C
 8. Elewacja południowa
 9. Elewacja wschodnia
 10. Elewacja północna
 11. Elewacja zachodnia
 12. Plan sytuacyjny
TEREN CMENTARZA WRAZ Z OGRODZENIEM I BRAMAMI
 1. Plan sytuacyjny
 2. Mur sekcje 1-31, brama główna i północna
 3. Mur sekcje 32-43
 4. Brama główna : widok od wschodu, rzut, przekrój A-A
 5. Brama główna : widok od zachodu i południa
 6. Brama północna : widoki , przekrój, rzut
 7. Kaplica cmentarna : rzut, rzut dachu, elewacje
 8. Latarnia : rzut, widoki
 9. Groby kapłanów : plan
...

...
...

...
PioWo fecit 2020
© Copyright by Piotr Wołoszyk